Formularz zamówienia prenumeraty „Kuriera Kolejowego”

Nazwa firmy / imię i nazwisko*
NIP
Ulica*
Kod pocztowy, miasto*
Osoba kontaktowa
Telefon*
Liczba rocznej prenumeraty*
Adres e-mail*

Oświadczam, że akceptuję niniejsze zamówienie jako podstawę do wystawienia faktury. Jednocześnie upoważniam Kurier Kolejowy Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Cena prenumeraty rocznej wynosi 210 zł brutto i zawierają koszty wysyłki.

Kurier kolejowy

Nowoczesny miesięcznik branży transportowej. Magazyn prezentujący rzetelną i pogłębioną informację na temat sektora usług TSL. Zawiera publikację artykułów tworzonych przez ekspertów, analityków i praktyków rynku. Promuje nowoczesne, niskoemisyjne, nieuciążliwe dla środowiska gałęzie transportu. Jest organizatorem i patronem medialnym debat i konferencji stanowiących płaszczyznę współpracy przedsiębiorców i decydentów. Odbiorcami są instytucje państwowe i samorządowe, firmy branży TSL oraz miłośnicy kolei.

Wydawca

Kurier Kolejowy Sp. z o.o.
ul. Szczęśliwicka 62, 02-353 Warszawa
REGON: 36713335000000
NIP: 5252708557
KRS: 0000674483

Kontakt